Mieren

Heeft u last van Mieren? En zoekt u een specialist?

Neem vrijblijvend contact op

Mieren

De wegmier stond voorheen bekend als de zwartbruine wegmier. Mieren zijn sociaal levende insecten die staten vormen, bestaande uit een groot aantal individuen die – al naar gelang hun werkzaamheden – sterk gespecialiseerd zijn. Werksters zijn er in grote aantallen. De wegmier heeft doorgaans maar één koningin in het nest; soms meerdere. Als zij doodgaat, verdwijnt het volk, tenzij er bijtijds een nieuwe koningin wordt geadopteerd. Klachten over mieren in huis vertonen een piek in het voorjaar en in de zomer. Als er (op het keukenaanrecht) veel te halen valt, kan het aantal mieren snel toenemen. Ze informeren dan namelijk hun nestgenoten over de pas ontdekte voedselbron.

Uiterlijk

De wegmier hoort tot de subfamilie Formicinae, de “schubmieren”. Zij danken die naam aan het gedeelte tussen het borststuk en het achterlijf, de achterlijfssteel, die naar boven toe verbreed is tot een schub. Wegmieren zijn zwartbruin tot zwart van kleur en hebben een overvloedige, fijne beharing. De koninginnen zijn donkerbruin, hun kop is smaller dan het borststuk. De mannetjes zijn donker- tot zwartbruin. De vleugels van de mannetjes en de koninginnen zijn doorzichtig. De lengte van de mieren varieert: werksters zijn 3-5 mm lang, mannetjes 3,5-4,2 mm lang en de koninginnen spannen de kroon met een lengte van 8-9 mm.

Bestrijding

 • Binnenshuis
  Zorg ten eerste voor een goede schoonmaak, zodat mieren niet via een reukspoor het aanwezige voedsel bereiken.
  De mieren die toch nog binnenkomen, kan men verwijderen met behulp van de stofzuiger. Mocht u geregeld enkele mieren zien lopen, dan kan men deze eventueel bestrijden met de zogenaamde mierenlokdoosjes. Het gebruik ervan heeft echter meestal maar beperkt succes. In gevallen waarbij grote aantallen mieren in gebouwen voorkomen en men het nest niet kan vinden, kan men een “naden en kieren”-behandeling (laten) uitvoeren.

   

 • Buitenshuis

  Wanneer u op zoek gaat naar de nesten van tuinmieren, hoeft u alleen maar de mierenstraten te volgen. Doorgaans ontdekt u dan dat deze nesten buiten gelegen zijn, langs de gevel of onder (stoep) tegels. 

  N.B.: De gevleugelde koninginnen en mannetjes bestrijden in de periode van de bruidsvlucht is niet goed mogelijk. De dieren komen eenmalig uit het nest en zwermen in alle mogelijke richtingen uit.