Ratten

Heeft u last van Ratten? En u zoekt een specialist?

Neem vrijblijvend contact op

Ratten

Ratten zijn zogeheten cultuurvolgers. Dit betekent dat daar waar mensen zijn, ook ratten zijn. Ratten maken onderdeel uit van de (stads)natuur en onze omgeving. We moeten er echter voor zorgen dat de populatie niet zo groot wordt dat zij voor overlast zorgt. Hier kunnen we als mens zelf iets aan doen. Vaak ongemerkt, creëert de mens namelijk zelf een situatie welke ideaal is voor ratten, denk hierbij aan voedselaanbod, schuilgelegenheid en warmte. Wanneer ratten in de omgeving aanwezig zijn waar bovengenoemde factoren aanwezig zijn, zullen ze zich in de omgeving blijven ophouden en zich voortplanten.

Uiterlijk

De bruine rat heeft meestal een grijsbruine rug en een lichtere buik. De bouw is een stuk steviger dan die van de zwarte rat, daarnaast is de snuit van de bruine rat ook wat stomper. Erg kenmerkend is de dikke, vrijwel kale, staart. De bruine rat wordt gemiddeld 22 – 30 cm en weegt ca. 500 gram.

Bestrijding

Mocht ondanks het treffen van preventieve maatregelen, bestrijding van ratten noodzakelijk zijn, kan dit het beste gebeuren met behulp van (klap)vallen. Deze dienen te worden geplaatst op de looppaden van ratten, zodanig dat ze onbereikbaar zijn voor andere dieren of kinderen, bijvoorbeeld in een speciaal hiervoor bestemde rattenkist. Ratten zijn argwanend ten aanzien van alles wat binnen het leefgebied gebeurd, zo ook het plaatsen van klemmen.