Spinnen

Heeft u last van Spinnen? En zoekt u een specialist?

Neem vrijblijvend contact op

Spinnen

Spinnen behoren tot de klasse van spinachtigen, waartoe ook hooiwagens, schorpioenen, mijten en teken behoren. Alle spinachtigen hebben 8 poten, terwijl insecten er maar 6 hebben. Enkele bekende spinnensoorten in Nederland zijn de huisspin en de trilspin binnenshuis, en de kruisspin en huiszebraspin buitenshuis.

Uiterlijk

Het lichaam van een spin bestaat uit 2 vrijwel even grote delen; het bij spinnen vergroeide kopborststuk en het achterlijf. Er staan meestal 8 en soms 6 enkelvoudige ogen aan de voor- en zijkant van de kop van de spin. Ook zijn 2 op pootjes lijkende tasters aanwezig en 2 grote, sterke kaken met puntige gifklauwen, waardoor een kanaaltje loopt naar de gifklieren. Bij een “beet” wordt het gif via het kanaaltje in het lichaam van het prooidier geperst. De poten bevinden zich aan het kopborststuk. Het achterlijf is met een zachte huid bedekt en bevat spinklieren, waarmee spinsel geproduceerd wordt.

Bestrijding

Spinnen en insecten kunnen zich verschuilen in of toegang verschaffen tot de woning via openstaande ramen of deuren, via spleten tussen sponningen en kozijnen en het metselwerk, of via te grote ventilatieopeningen. Er zijn een aantal manieren om te voorkomen dat spinnen en hun prooidieren uw woning binnendringen. Zo kunt u ze weren door spleten en kieren te dichten met kit en door ventilatieopeningen af te sluiten met een deugdelijk rooster of fijnmazig gaas. Ramen en deuren kunnen worden voorzien van goed sluitende horren.

Het bestrijden van spinnen is vanwege de nuttige aard van deze beestjes echter ongewenst.
In huis aanwezige spinnen kunnen wel worden weggevangen, bijvoorbeeld met behulp van een omgekeerd glas en een stevig stuk papier dat voor de opening wordt geschoven, waarna u de gevangen spinnen buitenshuis kunt loslaten. Webben kunnen met behulp van een ragebol of de stofzuiger worden verwijderd.