Warmtebeeldcamera

HebbuZz is hierin gespecialiseerd.

Neem vrijblijvend contact op

Warmtebeeldcamera

Warmtebeeld systemen voeren twee primaire functies uit:
• het weergeven van een beeld
• het meten van temperatuur
En warmtebeeldcamera wordt gebruikt als kijker in het donker. Objecten die warmte uitstralen, bijvoorbeeld mensen en dieren, vertonen een andere kleur.

Je kunt de camera op verschillende kleurstellingen zetten, bijvoorbeeld zwart-wit en dat warme objecten donker zijn; zart-wit en dat warme objecten licht zijn, of op kleur en dat warme delen rood kleuren en koude objecten blauw.

Een warmtebeeldcamera wordt gebruikt voor het kijken in het donker of in de schemer. Warme objecten, dus ook ratten, vertonen een afwijkende kleur, dus die kun je met een warmtebeeld- camera goed zien. Een warmtebeeldcamera kan dus heel goed gebruikt worden om rattenactiviteit te monitoren. Waar je anders afhankelijk bent van het zoeken en vinden van sporen, zoals uitwerpselen, holen, sleepsporen, etc. of van het vangen van ratten in ‘monitoringsklemmen’, kun je tijdens een bezoek aan een gebied in de schemer of in het donker met een warmtebeeldcamera heel goed zien of er ratten zitten, waar ze zitten en hoeveel het er zijn.

 

 Vervolgens kan dan nog gekozen worden voor de wijze van bestrijding, bijvoorbeeld het zetten van klemmen op de looproutes en nabij de schuilplekken. Ook kunnen observaties met een warmtebeeldcamera uitwijzen dat er preventieve maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat de rattenproblematiek een voortdurend probleem is.

Enkele voorbeelden zijn: 
– Onze warmtebeeldcamera maakt duidelijk zichtbaar waar ratten of andere plaagdieren zich bevinden. 

De warmtebeeldcamera kan dus goed gebruikt worden tijdens monitoringsactiviteiten. De beelden die wij maken kunnen we mee nemen in het plan van aanpak.