Bestrijding van muizen en ratten vanaf januari 2023 ingewikkelder

Hoewel de wespenplaag nog niet over is, ligt de volgende plaag alweer op de loer, namelijk de ratten- en muizenplaag. De bestrijding van ratten en muizen zal echter vanaf 1 januari 2023 ingewikkelder worden, aangezien de regels vanaf dat moment veranderen. De gebruiksvoorschriften voor bepaalde bestrijdingsmiddelen tegen muizen en ratten zijn namelijk door het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) aangescherpt.
Voorschriften
Deze aanscherping van de regels betekent bijvoorbeeld dat alleen professionele gebruikers nog zogenaamde rodenticiden op basis van anticoagulantia (bepaalde werkzame stoffen) mogen toepassen volgens bepaalde voorschriften. Hiervoor moeten bestrijdingsbedrijven dan ook gecertificeerd zijn.
Deze voorschriften gelden buitenshuis al sinds 2017 voor ratten, maar zullen dus vanaf 1 januari 2023 ook voor de bestrijding van muizen gelden. Daarnaast gelden ze vanaf die datum voor muizen en ratten voor binnen en buiten, waardoor particulieren deze bestrijdingsmiddelen niet meer zelf mogen gebruiken. Het gebruik van rodenticiden wordt vooral beperkt omdat ze ook voor andere organismen zeer schadelijk zijn.

Extra druk

Dit betekent automatisch dat bestrijdingsbedrijven het extra druk zullen krijgen, maar ook te maken krijgen met allerlei administratieve handelingen en voor- en nacontroles. Er mogen pas chemische middelen worden ingezet in het uiterste geval, nadat eerst preventieve maatregelen zijn genomen en vervolgens 10 dagen lang conventionele vallen zijn gebruikt.

Groeiende aandacht

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de stichting KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) ziet momenteel een groeiende aandacht voor ratten, bijvoorbeeld sociale media. Daarmee is niet zeker dat er ook daadwerkelijk meer ratten zijn, aangezien mensen bij goed weer meer buiten zijn en ze dan ook meer ratten zien.